slide4.jpg

Påmeldingsgebyr kr. 7.000,- bes innbetalt til konto nr: 1503.21.74105
senest 03. januar 2019. 
NB! Husk å merke med navn.

Norske Kokkers Landsforening Rogaland 
Postboks 7018
4004 Stavanger

Påmeldingsfrist er 14 dager før konkurransestart!

Ved for sen påmelding påløper et gebyr på kr 1500,-.

Husk å maile lærekontrakter til post@norgescup.com

 

Påmeldingsskjema
Deltaker nr 1:
Deltaker nr 2:
Reserve: