slide4.jpg

Bakgrunn - historikk

”Fremtidens fremste fagfolk møtes til mesterskap”

Norgescup er et prestisjepreget motiveringsmoment for kokke- og servitør-lærlinger, og står for å tilstrebe bevisstgjøring av faglig kvalitet.

Norgescup er en form for kvalitetssikring av fagopplæringen, og gjenspeiler de tidsmessige og kvalitative krav til opplæringen.

Det gjennomføres regionale konkurranser i forkant, der regionale vinnerlag er kvalifiserte til å delta i Norgescup.

23 laug kan stille med lag til Norgescup.

Laug som har 13 lag eller flere påmeldt til den regional konkurranse kan stille med 2 lag i Norgescup. For øvrig får ett lag fra hvert laug delta. Hvert lag består av to lærlinger evnt 1 reserve samt lagleder.

Norgescup benytter høyt kvalifiserte dommere, med nasjonalt og internasjonalt renomè.

Oppgavene under semifinale og finale skal være utfordrende for lærlingene, i tillegg til å tilfredsstille kravene til den nasjonale fagopp-læringen.

Oppgavens innhold skal fokusere på grunnleggende tilberednings-metoder og forutsetter bruk av råvarer med høy kvalitet.

Norgescup tilstreber å benytte de til enhver tid gjeldende evalueringskriterier for kulinariske konkurranser.

Vinnere av Norgescup er kvalifiserte til å delta i Nordisk Mesterskap for lærlinger.

Ved å delta i Nordisk Mesterskap, blir også den norske fagopplæringen i kokkefaget representert internasjonalt.

Bak Norgescup står Kokkenes Mesterlaug Rogaland med et stort antall frivillige ildsjeler som er opptatt av å fremme fagopplæringen av fremtidens kokker og servitører.