slide4.jpg

asko_norgescup.jpg

 

Informasjon

 

ASKO Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger og TINE MatCup 2022

In

Pressemelding
ASKO Servering Norgescup finale-helg for kokk- og servitørlærlinger 2022 og TINE MatCup finalene 2022 flyttes til 29-30. april 2022


Begge konkurransene er svært viktige for serveringsbransjen og for rekrutteringen til kokk- og servitørfaget.

Med tanke på den siste tids utvikling av Covid-19/ Omikron varianten og alle konsekvenser pandemien fører med seg, må finale-helgen flyttes.


Konkurransene er godt planlagt, og skal bli den beste versjonen finale-helgen «ever». Arrangørene følger gjeldende råd og anbefalinger fra regjeringen, FHI og lokale smittevernmyndigheter.

Derfor er det i dag bred enighet blant de involverte arrangørene, om å flytte finale-helgen 29-30.april 2022, på Jåttå vgs i Stavanger.


ASKO Servering Norges Cup - Alle involverte lag vil bli fulgt opp av teknisk arrangør, NKL Rogaland. Informasjon vil bli delt på nkl.no, Facebook sidene til ASKO Servering Norgescup og NKL.
TINE MatCup – Alle involverte lag vil bli fulgt opp av konkurransens arrangør, og informasjon vil bli delt på www.nkl.no, www.tine.no/tine-matcup og på NKLs Facebook.


Vi ønsker at alle lærlinger, elever, NKL foreninger, NKLs partnere og øvrige involverte skal vite at denne avgjørelsen er et viktig bidrag til samfunnets dugnad for å redusere smitten, redusere mobilitet og mindre sosial nærkontakt. Alle involverte skulle gjerne gitt de unge fagutøverne en stor opplevelse, i en vanskelig tid og håper vi kan gjennomføre finale-helgen i april.


Alle involverte ser frem til konkurransene i april, og lover at finale-helgen 2022 skal bli «BEST EVER»


Oslo, 15.12.2021


Norske Kokkers Landsforening
Kontaktperson: Espen Wasenius
Mob: 95774569 | E-post: post@nkl.no

 

                              

kmr logo.png