slide4.jpg
 


 asko_norgescup.jpg

 

29. til 30. februar 2022

 

Norske Kokkers Landsforening Rogaland står bak arrangementet for

Norges Kokkers Landsforening.

 

 ASKO Servering Norgescup er kjent som en inspirerende konkurranse for fremtidige kokker og servitører.

ASKO Servering Norgescup går over to dager, med innledende konkurranser fredag, og finale lørdag.

Konkurransen kvalifiserer til deltakelse i Nordisk konkurranse for kokk- og servitørlærlinger.

 

NKL Rogalands mål er at fremtidens beste fagutøvere

skal ha de beste konkurransevilkår som er å oppdrive!

 

Norske Kokkers Landsforening Rogaland

 

Hjertelig velkommen til Stavanger og ASKO Servering Norgescup!

Gratulerer med flott innsats så langt i ASKO Servering Norgescup, nå begynner alvoret! Alle er vinnere heter det. Når dere er kommet så langt som dere er i dag, stemmer det. I ASKO Servering Norgescup som i alle andre konkurranser, blir det kun kåret 1 vinner! Til dere som ikke står som vinner lørdag, ikke fortvil! Dere er i starten av en yrkeskarriere som kan gi dere mange seire. Dere har valgt et yrke som krever mye av dere. Ta med dere evnen til å lage god mat, med god smak uansett hva dere gjør senere i yrkeslivet. Husk at gjestene er hverdagens dommere. Hvis dere respekterer dem like mye som dommerne her, så kan alle bli vinnere!

Her kommer litt praktisk informasjon:

Deltakelse

Konkurransen er åpen for lærlinger med godkjent lærekontrakt i bedrift. Lærlingens kontrakt må ikke gå ut før 1. mai 2022. Send kopi av lærekontrakt ved påmelding. Utvidelse av lærekontrakt i den hensikt å tilfredsstille krav til deltakelse i ASKO Servering Norgescup, aksepteres ikke.

Deltakerne må ikke være eldre enn 22 år pr. 31.12 2021,

og heller ikke ha fylt 23 år pr. 1. mai 2022.

Deltakeren må ha norsk statsborgerskap.

Hvert lag kan delta med to lærlinger, en reserve og en lagleder.

Kokker / servitører

Kvalifisering til deltakelse i ASKO Servering Norgescup skjer gjennom lokale konkurranser. Konkurransen blir avviklet etter Norges Kokkemesteres Landsforening retningslinjer.

ASKO Servering Norgescup har rett til å bruke alle finaleretter i reklameøyemed.

Bedømming

Dømmingen foretas etter Norges Kokkemesteres Landsforening retningslinjer.

I ASKO Servering Norgescup for kokkelærlinger brukes dommere som er WACS kvalifiserte.

Det vil være 3 plassdommere tilstede under konkurransen. Plassdommer bedømmer

mis en place, arbeidsteknikk, samarbeid og tid.

Det vil være 6 smaksdommere tilstede under konkurransen. Smaksdommer bedømmer anretning, presentasjon, smak og bistår plassdommer ved arbeidsteknikk og samarbeid.

Hoveddommer leder dommerpanelet.

I ASKO Servering Norgescup for servitørlærlinger brukes kvalifiserte dommere. Det er 5 dommere.               

Servitør dommerne fordeler dømmingen seg i mellom ut i fra sine fagområder.

Påmelding

Frist for påmelding er satt til 15. februar 2022 og skal skje på ASKO Servering Norgescup påmeldingsskjema som er å finne på Norgescupens egen nettside www.norgescup. com 

Påmeldingsgebyr kr. 8.500,- betales inn til konto 1503.21.74105 innen påmeldingsfristen. Ved for sen betaling påløper gebyr på kr. 1.500,-. 

Info kommer

Vær nøye med fullstendig utfylling. Husk å sende kopi av lærekontrakter ved påmelding.

Generell info.

All informasjon blir å finne på vår nettside www.norgescup.com

Dere som stiller til ASKO Servering Norgescup har all grunn til og være stolte av det dere har klart! Dere har stått på og kvalifisert dere gjennom harde uttakskonkurranser, dere er snart i mål. Bruk tiden her i Stavanger og tenk på det hyggelige dere opplever. Fokuser på de positive sidene ved deltakelsen. Går dere ikke til finalen lørdag, still opp og se hva som skjer på finaledagen. Støtt opp om deres kolleger. Bruk helgen til å suge til dere lærdom.

En viktig sak vedr. de sosiale arrangementene; Aldersgrenser er til for å respekteres!! Alle deltakere må medbringe legitimasjon. Lagleder er ansvarlig for at deltakerne ikke tar til seg drikkevarer de ikke er gamle nok til å nyte.

Protest:

For at en protest skal behandles, må den fremlegges skriftlig, være saklig og faglig relatert. Protest leveres til hoveddommer.

Klagen blir behandlet av dommere, kokkeansvarlig og Styreleder i NKL Rogaland