slide4.jpg

Dommer og dommeransvarlig: 

Signe Rødjajn Jensen,  signe@bysigne.no

Hoveddommer: 

 Kristoffer Aga

 

Servitør dommer: 

Gro Takvam

Xavier Goursaud

Øvrige dommere offentliggjøres senere.