slide4.jpg

 

Busser til Jåttå VGS fra Scandic Hotel, Forus:      
Dato: Klokkeslett: 50 seter Hva skjer: Informasjon:
29.04.2022 0600 X Oppstart NC kl 0700 pulje 1 , kokk og servitør Frokost fra kl. 0430
Alle som bor på hotellet og skal jobbe, tar denne bussen
Møt opp kl. 0555, Alle står klar
29.04.2022 1000 X Oppstart NC kl. 1100 pulje 2, servitør Presentasjon NC pulje 1 kokk, kl. 1000-1120
Presentasjon TINEcup kl. 1200
29.04.2022 1015 X Oppstart NC, pulje 2, kokk kl 1115  
29.04.2022 1405 X Presentasjon NC pulje 2, kl. 1415-1530  
29.04.2022 1615 X Resultat semifinale kl. 1700 på Jåttå VGS  
      LØRDAG:  
30.04.2022 0730 X Alle finalister kokk- og servitør skal være med denne bussen Alle lagledere, dommer og andre frivillige
30.04.2022 1300 X Presentasjon NC finale begynner kl. 1500 Siste buss fra Scandic Hotell. Forus
         
Busser til Jåttå VGS fra Thon Hotel, Stavanger:  
Dato: Klokkeslett: 50 seter Hva skjer: Informasjon:
29.04.2022 0715 X Oppstart Tinecup  kl 0830 Deltakere til TINE Matcup blir hentet på hotell i Stavanger og kjørt ut til Jått VS. Oppmøte kl 0710 senest
         
         
Busser fra Jåttå VGS til Scandic Hotel, Forus:      
Dato: Klokkeslett: 50 seter Hva skjer: Informasjon:
29.04.2022 1330 X Retur til Scandic Hotel, Forus Deltakere fra pulje kan kjøres tilbake til hotellet
29.04.2022 1140 X Retur til Scandic Hotel, Forus Deltakere fra pulje kan kjøres tilbake til hotellet
29.04.2022 1800-1815 X Retur til Scandic Hotel, Forus Etter offentligjøring av finalister
29.04.2022        
29.04.2022        
      LØRDAG:  
30.04.2022 1900 X Retur til Scandic Hotel, Forus  
30.04.2022        
         
Busser fra Jåttå VGS til Thon Hotel, Stavanger:        
Dato: Klokkeslett: 50 seter Hva skjer: Informasjon:
29.04.2022 0630 X Buss til Thon Hotel, Stavanger For å hente TINE Matcup deltakere
29.04.2022 1645 X Buss til Thon Hotel, Stavanger For å kjøre tilbake TINE Matcup deltakere